Landsbygdsmatchning

 

Tack för ert deltagande!

Under våren 2017 genomförde vi i LAN projektet Landsbygdsmatchning med stöd i från Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling. Projektet är nu avslutat men vi hoppas att vi i framtiden kan genomföra en liknande satsning där studenter och företag tar fram idéer på utvecklingsprojekt tillsammans.

Arkiv

lbm-program

landsbygdsmatchning-student


landsbygdsmatchning_organisationer_foretag


Ta chansen att utveckla er organisation – delta i Landsbygdsmatchning!

2017-01-30

Bedriver din organisation verksamhet på landsbygden i Uppland? Har ni utvecklingsidéer som ni vill kicka igång? Vill ni veta mer om vilka resurser som finns för att driva utvecklingsprojekt? I så fall är Landsbygdsmatchning någonting för er!

I projektet Landsbygdsmatchning matchas företag och organisationer ihop med studenter som utbildar sig till landsbygdsutvecklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Den 25 mars arrangerar vi en inspirerande dag full med intressanta möten mellan företags och föreningsrepresentanter och studenter. Under dagen presenterar de deltagande organisationerna sina verksamheter och sina framtidsvisioner för studenterna som i sin tur tar fram ett förslag på utvecklingsprojekt. Vid en uppföljningsträff i april presenterar studenterna sina förslag på utvecklingsprojekt för respektive organisation.

Genom att vara med i projektet får din organisation en innovativ knuff och kreativa uppslag på hur ni kan vidareutveckla er verksamhet. Ni kommer också i kontakt med studenter med stort intresse för er verksamhet och kunskap inom projekt och processledning. Det är kostnadsfritt att delta i projektet och vi har plats för tio organisationer.Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och välkommen in med er intresseanmälan senast den 10 mars.

Ha det fin så länge!

Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk
Mejl: landbygdsmatchning@gmail.com 


LLU-projekt

2016-12-20

Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk har blivit beviljade medel från Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling (LLU) för att genomföra projektet ”Landsbygdsmatchning”. Projektet kommer att drivas under våren 2017 med syfte att koppla samman studenter med företag/organisationer. Det görs genom att studenter tar fram projektförslag utifrån organisationens behov under en dags intensivt grupparbete. Målet med projektet är att fler studenter i slutet av sin utbildning/nyutexamninerade ska få testa på att utforma idéer som blir till konkreta projekt samt att skapa nätverk mellan utbildningen och arbetslivet.

Annons