Löneenkäten 2023

Nu har årets löneenkät öppnat! Enkäten skickas ut via mejl och i nätverkets facebookgrupp. Är du alumn men har inte fått enkäten? Kontakta oss på landsbygdsutvecklarnas@gmail.com så skickar vi en länk. Lönestatistiken presenteras under festliga former på en digital löne-AW den 13 juni och skickas därefter ut till medlemmarna. Observera att det endast är du … Mer Löneenkäten 2023