Emma – Landsbygdsutvecklare

Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? Som landsbygdsutvecklare på Gällivare kommun arbetar jag med fler olika områden, här kommer ett axplock; etablering av servicepunkter i ett projekt, strategiskt arbete med att ta fram planer och analyser, underlättar för föreningar att uppnå sina mål och drömmar, varuhemsändning, valberedning för Leader Polaris och medborgardialoger i olika sakfrågor. Hur … Mer Emma – Landsbygdsutvecklare

Stina – Projektledare

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Jag är projektledare på LRF regionkontor för Dalarna och Gävleborg där jag arbetar med ett projekt i Dalarna som heter Samverkan i matkedjan. Projektet löper under två år och finansieras genom länsstyrelsen Dalarna med medel från landsbygdsprogrammet. Jag ska fungera som spindeln i nätet och koppla samman företagen i livsmedelkedjan … Mer Stina – Projektledare