Välkommen!

Välkommen till Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk och vår blogg! Här kommer landsbygdsutvecklare inom kort att skriva om sina jobb, erfarenheter och sin utbildning. Styrelsen kommer också att presentera sig. Syftet med bloggen är att visa upp vilken roll en landsbygdsutvecklare kan ha och visa på bredden inom ämnet landsbygdsutveckling. Som ämne på universitetet är landsbygdsutveckling relativt nytt. … Mer Välkommen!