Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk

Alumninätverk för studerande, examinerade och yrkesverksamma landsbygdsutvecklare i Sverige och världen

Om LAN

Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk – ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan landsbygdsutvecklare

Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk, LAN, är en ideell förening vars främsta syfte är att främja och nyttja kompetensen som finns hos landsbygdsutvecklare. Vi riktar oss främst till dem som utbildat sig eller nu utbildar sig inom landsbygdsutveckling på Sveriges lantbruksuniversitet men välkomnar även medlemmar från andra utbildningar inom landsbygdsutveckling. Vi riktar oss även till alla yrkesverksamma landsbygdsutvecklare runt om i världen. Föreningens mål är att skapa mötesplatser, diskussioner och vara ett forum för utbyte av medlemmarnas specialkunskaper. Föreningen ska dessutom verka för kontinuerlig fortbildning inom ämnesområdet landsbygdsutveckling.

Alumniföreningen är även till för att upprätthålla kontakten mellan studerande och examinerade landsbygdsutvecklare och för att marknadsföra medlemmarnas kompetenser. Föreningen vill även bidra till utbildningen landsbygdsutvecklingsagronom på Sveriges lantbruksuniversitet genom att förmedla praktik och jobberbjudanden, förslag på examensarbeten och erbjuda föreläsningar och aktiviteter som kan bidra med inspiration och spetskompetens inom landsbygdsutveckling!