Om LAN

Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk – ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan landsbygdsutvecklare

Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk, LAN, är en ideell förening vars främsta syfte är att främja kompetensutveckling för, och nätverkande mellan, personer som utbildat sig inom landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Föreningen ska även främja kontakten mellan dessa och nuvarande studenter inom landsbygdsutveckling vid SLU och vara ett forum för kunskapsutbyte mellan medlemmarna genom att skapa möten och tillhandahålla plattformar för diskussion. Föreningen ska sträva efter att öka kunskapen om landsbygdsutvecklares kompetens i externa nätverk. 

Föreningen vill även bidra till utbildningen landsbygdsutvecklingsagronom på Sveriges lantbruksuniversitet genom att förmedla praktik och jobberbjudanden, förslag på examensarbeten och erbjuda föreläsningar och aktiviteter som kan bidra med inspiration och spetskompetens inom landsbygdsutveckling!